JAK POWINNA WYGLĄDAĆ UMOWA NAJMU OBIEKTU DO ZDJĘĆ?

Umowa najmu obiektu do zdjęć lub filmu. Co powinna zawierać ? Na co w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę podczas podpisywania tego typu umów? Poniżej kilka pytań, jakie powinniśmy sobie zadać przed podpisaniem umowy i znaleźć na nie odpowiedzi.


1. Czy osoba wynajmująca interesujący nas obiekt posiada tytuł prawny do nieruchomości?

 
Dla większości osób odpowiedź na to pytanie może się wydawać oczywista, natomiast nie zawsze tak jest. Bo co zrobimy w styuacji, kiedy mamy w ręku podpisaną umowę najmu obiektu, przygotowaną po wielu godzinach scenografię i w tym momencie przychodzi właściciel obiektu, który nic nie wie o wynajmie obiektu lub nie wyraził na niego zgody? Przed takimi sytuacjami warto się zabezpieczyć i poprosić o podanie numeru księgi wieczystej nieruchomości i jej sprawdzenie lub jeśli wynajmujący, z którym podpisujemy umowę również wynajmuje obiekt, powinien nam przedstawić zgodę właściciela na podnajem.

 
2. Czy mamy prawo do publikacji wizerunku wynajętej lokalizacji ?

 
Publikowanie zdjęć lub nagrań utworów wystawionych w ogólnie dostępnych miejscach może wymagać, niezależnie od zezwolenia podmiotu praw autorskich, zezwolenia właściciela. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, właściciel może korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób, co daje podstawę do wymagania uprzedniej zgody na fotografowanie, filmowanie i rozpowszechnianie reprodukcji. Dlatego też należy pamiętać, aby takę zgodę uzyskać bezpośrednio w zapisach umowy najmu obiektu lub, aby zgoda stanowiąca odrębny dokument była załącznikiem do naszej umowy najmu.

 
3. Na jak długo potrzebujemy zarzeć umowę najmu ? Czy ewentualnie będziemy potrzebować dostępu do lokalizacji, z której korzystamy na podstawie umowy najmu  w przyszłości?

 
Kolejną istotną kwestią jest precyzyjne określenie czasu trwania naszego najmu. musimy się zastanowić, jak długo dostęp do obiektu będzie nam potrzebny a jeśli okaże się, że nie jesteśmy w stanie sprecyzować takiego terminu warto zadbać o podpisanie umowy na czas nieokreślony zwracając jednocześnie szczególną uwagę na wskazanie w umowie właściwego dla nas okresu wypowiedzenia jak i jego warunków.


4. Czy mamy podpisany protokół zdawczo - odbiorczy obiektu lub chociaż zrobione zdjęcia obiektu, które obrazują jego stan przez rozpoczęciem korzystania z niego?

 
Najemca podczas oglądania obiektu powinien zwrócić szczególną uwagę na wszelkie braki, uszkodzenia i ubytki oraz zdecydowanie domagać się umieszczenia tych informacji w protokole. W przeciwnym razie ryzykuje, że pod koniec trwania umowy zostanie obciążony kosztami naprawy sprzętów, które zostały zepsute już wcześniej przez kogoś innego.

 
5. Kto odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas trwania umowy najmu?

 
Może się zdarzyć, że podczas korzystania przez nas z przedmiotu najmu ulegnie on jakiemuś uszkodzeniu lub inny przedmiot, który został w nim pozostawiony przez właściciela. Warto zawczasu przewidzieć takie sytuacje i odpowiednio sie przed nimi zabezpieczyć wskazując jak wyglądają wtedy rozliczenia pomiędzy wynajmującym i najemcą rozróżniając jednocześnie sytuacje, w których szkoda powstała z naszej winy i takie, co do których nie mieliśmy żadnego wpływu, np. silny wiatr zerwał dach obiektu.

 
6. Czy precyzyjnie określiliśmy w umowie koszty najmu i inne mu towarzyszące?

 
A teraz przechodzimy do sedna. Ile faktycznie będzie nas kosztował najem danego obiektu zależy tylko i wyłącznie od tego jak umówimy się z wynajmującym. Ważne, aby w umowie precyzyjnie wskazać czy, a jeśli tak, to jakie dodatkowe koszty będziemy ponosić oprócz czynszu najmu. Jeśli to będą koszty na przykład zużycia przez nas energii elektrycznej czy wody warto wskazać, iż takie koszty będą płatne przez nas tylko i wyłącznie na podstawie rachunków wystawionych przez dostawców tych mediów. 

 


Autor: Justyna Kolbuch


Justyna Kolbuch- adwokat wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując zarówno w indywidualnych kancelariach adwokackich, radcowskich oraz w międzynarodowych korporacjach, jak i jako prawnik wewnętrzny w dużych warszawskich spółkach. Od 2016 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

“W swojej pracy najbardziej lubię to, że nie ma tu miejsca na nudę, każda sprawa jest inna, każdy klient ma swoje indywidualne oczekiwania prawne, których spełnienie w jak największym stopniu jest moim priorytetem i daje mi ogromną satysfakcję.”

Heart2Art  

Dorota Kowalska

Magdalena Knapczyńska

Grzegorz Raubo

Justyna Kolbuch

Edyta Girgiel


ZNAJDŹ NAS:


BĄDŹ NA BIEŻĄCO